Nuwe Testament Ondersoek Studieleiers Hulpbronne Bronne Kontak

1 Tessalonisense

Inleiding

Volgens die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA) is 1 Tessalonisense waarskynlik die heel vroegste brief van Paulus – en dus een van die heel vroegste Christelike geskrifte. Dit is teen die einde van 50 nC vanuit Athene of Korinthe geskryf. Die vier Evangelies is eers dekades later geskryf.

Ondersoek

Vergeet alles wat jy van Jesus weet. Verbeel jou nou jy hou die heel eerste Christelike brief in jou hande vas - 1 Tessalonisense! Lees dit 'n paar keer. Wat sê Paulus vir jou van Jesus in die brief?

Nota

Die meeste geleerdes beskou 1 Tess 2:14-16 as geïnterpoleer, d.w.s. die gedeelte is bygevoeg nadat Paulus die brief geskryf en gepos het, deur iemand wat nie Paulus was nie. Hier verwys "Paulus" na die oordeel van God wat die Jode begin tref het – toe dit gebeur het, was Paulus al vir ten minste ‘n dekade lank in die graf. Die meeste geleerdes het tot die gevolgtrekking gekom dat dit nooit deur Paulus geskryf is nie. Die argumente is baie en sluit in:

  • Paulus blameer nooit die Jode elders vir die dood van Jesus nie.
  • Paulus praat nooit van God se toorn wat al gekom het nie, maar dat dit eers kom met die toekomstige oordeel (sien: Romeine 2: 5, 3: 5-6, 4:15).
  • Paulus leer dat die Jode gered sal word, nie vernietig sal word nie (sien: Romeine 11: 25-28).
  • Paulus was dood teen die tyd dat die "oordeel van God hulle begin tref het" (die vernietiging van die Joodse nasie en tempel was in 70 nC.).

Wat sê Paulus van Jesus in die brief?

Jesus het ter wille van ons gesterf. God het hom uit die dood opgewek. Wanneer die trompet van God weerklink, gaan Jesus onverwags saam met al sy heilige engele uit die hemel neerdaal. Ons gaan weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet en voor hom verskyn - die wat lewe en die wat reeds gesterf het. Dié wat in Jesus geglo het én al Paulus se voorskrifte nagekom het, sal gered word van die oordeel wat kom. Hulle sal saam met Jesus lewe en vir altyd by hom wees. Paulus skryf in die brief dat hy nog sal lewe wanneer Jesus weer gaan kom.

Bevindinge

Die afwesigheid van biografiese inligting, soos verwag kan word as Jesus 'n tydgenoot van Paulus was, is opvallend. Daar is géén inligting in die brief oor Jesus se ouers, geboorteplek, leringe, verhoor of kruisiging nie. Paulus gebruik géén voorbeelde van Jesus se leringe of gelykenisse om sy eie voorskrifte of leringe te regverdig nie.

Paulus praat van die verleier wat mense verlei, maar hy sê niks van hoe Jesus deur die Satan in die woestyn verlei is nie. Paulus sê dat ons ons van onsedelikheid moet weerhou, maar hy noem niks van Jesus wat gesê het dat ‘n man nie eers na ‘n ander man se vrou mag "kyk" nie. Paulus skryf dat hy in Filippi gely en beledig is, maar hy sê niks van hoe Jesus gely en beledig is nie.

Paulus gebruik die woord "apostel" en nooit die woord "dissipel" in enige van sy briewe nie. Dit lyk asof "openbaringe" direk van God ‘n prominente bron vir Paulus se kennis van Jesus was. Paulus lewe heel duidelik al lankal nie meer nie. Jesus het nog nie weer gekom nie.

Waarnemings

Dit lyk asof die vertalers van Die Boodskap sekere vrae en probleme, wat daar in die oorspronklike Griekse Nuwe Testament is, "reggestel" het. As jy die brief lees en iemand jou vra: "Hoe het Jesus gesterf?" Sal jy hom nie kan antwoord nie, want nêrens in die brief word dit gesê nie. Dit is net Die Boodskap wat die "probleem" regstel. 1 Tess 4:14 "Ons glo mos dat Jesus aan die kruis dood is". Die woorde "aan die kruis", in die brief, is nie in die oorspronklike Griekse Nuwe Testament nie.

 

 

Herlaai bladsy vir nuutste inligting.

1 Tessalonisense

Galasiërs