Nuwe Testament Ondersoek Studieleiers Hulpbronne Bronne Kontak

Welkom

Leraars deel nie met ons alles wat hulle oor die Nuwe Testament in kweekskole en universiteite leer nie. Steek hulle dalk vir ons iets weg? Heel moontlik. Kom ons kyk.

Teologie en geloofsoortuigings gaan nie die bril wees waarmee ons na die Nuwe Testament gaan kyk nie. Ons gaan dit met ‘n kritiese vergrootglas ondersoek.

Die perspektiewe wat ons hier aanbied, is nie ons eie idiosinkratiese siening van die Nuwe Testament nie. Dit is die standpunte van die meerderheid ernstig kritiese geleerdes by gerespekteerde universiteite en teologiese seminariums van regoor die wêreld.

Jy kan die Nuwe-Testamentiese ondersoek saam met ons volg, op ons webwerf of op Facebook, met 'n oop hart en verstand. Jy kan ook saampraat en jou bevindinge met ons deel. Dit kan help met die ondersoek.

Volg ons op Facebook:   Volg ons op facebook - Is Jesus Fake?

 

 

Herlaai bladsy vir nuutste inligting.