Nuwe Testament Navorsing Studieleiers Bronne Kontak

Welkom

P46

Kliek op foto vir meer inligting

Die perspektiewe wat ek hier aanbied, is nie my eie idiosinkratiese siening van die Nuwe Testament nie. Dit is die standpunte van die meerderheid ernstig kritiese geleerdes by gerespekteerde universiteite en teologiese seminariums van regoor die wêreld.